Intro to Capoeira

Intro to Capoeira

154.65
Friday - Ages 4-5

Friday - Ages 4-5

263.50
Complete Uniform

Complete Uniform

62.50
Adults Classes

Adults Classes

from 123.78
Friday - Ages 9-13

Friday - Ages 9-13

320.00
Saturday - Ages 6-8

Saturday - Ages 6-8

294.50